Spor­løs

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV -

For 24 år si­den kom Ma­ria og hen­des tvil­lin­ge­bror til ver­den på et hospital i Un­garn. Sam­men med sin tvil­lin­ge­bror blev hun tvangs­fjer­net fra sin fa­mi­lie, og kun få må­ne­der gam­mel dø­de tvil­lin­ge­bro­de­ren af sult. Efter tre år på et bør­ne­hjem i Un­garn blev Ma­ria adop­te­ret til Dan­mark. Nu vil Ma­ria ger­ne fin­de sin fa­mi­lie i Un­garn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.