Bon­de­rø­ven

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV -

Frank får be­søg af en mu­rer, der skal hja­el­pe med at ud­bed­re frostska­der på det nye stu­e­hus. Et for­søg med gem­mea­er­ter er slut i plan­tesko­len, og nu skal det af­gø­res, hvil­ken sort der skal sat­ses på. Og så bli­ver bå­de The­resa og fo­to­gra­fen Pe­ter sat på hårdt ar­bej­de, når en gam­mel es­se og en søj­le­bo­re­ma­ski­ne skal bak­ses fra la­den til smedj­en. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.