Bjør­nen vil va­e­re kap­ta­jn

BT - - SPORTEN -

AM­BI­TIO­NER Thomas Bjørn op­tra­e­der i we­e­ken­den på Ha­zel­ti­ne-ba­nen i USA for sy­ven­de gang i Ry­der Cup’en. Tre gan­ge har den 45-åri­ge dan­ske gol­f­spil­ler va­e­ret blandt del­ta­ger­ne på Eu­ro­pa-hol­det, mens han i den­ne ud­ga­ve for fjer­de gang er ud­pe­get som vi­ce­kap­ta­jn.

»Jeg ser frem til dy­sten. Hidtil har jeg jo al­drig va­e­ret med til at ta­be til USA. Den sta­ti­stik bli­ver for­hå­bent­lig ik­ke ødelagt,« sag­de Thomas Bjørn med et stort smil, da han for en må­ned si­den delt­og ved Eu­ro­pe­an Tour-tur­ne­rin­gen Ma­de in Den­mark i den nord­jy­ske lands­by Gat­ten.

Ved sam­me lej­lig­hed af­slø­re­de han, at am­bi­tio­ner­ne går i ret­ning af at over­ta­ge Dar­ren Clar­kes rol­le som kap­ta­jn.

»Han vil va­e­re et per­fekt valg,« si­ger Jep­pe Hul­da­hl, eks­pert­kom­men­ta­tor på CMo­re.

»Bjørn har sto­re le­de­rev­ner. Han er ik­ke ban­ge for at ta­ge be­slut­nin­ger. Og så er han højt respek­te­ret af kol­le­ger­ne på den eu­ro­pa­ei­ske Tour,« si­ger Jep­pe Hul­da­hl.

Efter pla­nen sa­et­tes der navn på Eu­ro­pa-hol­dets kap­ta­jn til Ry­der Cup’ens 2018-ud­ga­ve i be­gyn­del­sen af na­e­ste år.

Thomas Bjørn, der er ene om at re­pra­e­sen­te­re Dan­mark i det­te års Ry­der Cup, blev pro­fes­sio­nel gol­f­spil­ler i 1993. Si­den har han ero­bret 15 tur­ne­rings­sej­re på Eu­ro­pa Tou­ren og vun­det over 150 mio. kr. i pen­ge­pra­e­mi­er. Han har der­med mas­ser af er­fa­ring at by­de ind med, hvis pi­len i det kom­men­de valg af Ry­der Cup-kap­ta­jn pe­ger på ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.