L SEJ­REN

BT - - SPORTEN -

I ÅR SPIL­LES Ry­der Cup for 41. gang. Den før­ste ud­ga­ve var i 1927. FREM TIL OG med 1971-ud­ga­ven stod op­gø­ret mel­lem USA og Stor­bri­tan­ni­en. De føl­gen­de tre ud­ga­ver be­stod det eu­ro­pa­ei­ske hold og­så af Ir­land, før de re­ste­ren­de lan­de i Eu­ro­pa blev koblet på i 1979. KUN AN­DEN VER­DENSKRIG og ter­r­or­an­gre­bet i New York 11. sep­tem­ber 2001 har for­hin­dret Ry­der Cup i at bli­ve spil­let hvert an­det år. THOMAS BJØRN HAR va­e­ret med tre gan­ge som spil­ler og tre gan­ge som vi­ce­kap­ta­jn. I år er han vi­ce­kap­ta­jn for fjer­de gang. Sø­ren Hansen har va­e­ret med en en­kelt gang som spil­ler. Det var i 2008. I ÅR VAR Sø­ren Kjeld­sen det bed­ste bud på en dansk Ry­der Cup­spil­ler, men han hver­ken kva­li­fi­ce­re­de sig el­ler blev ud­ta­get af hold­kap­ta­jn Dar­ren Clar­ke. Da­vis Love III er hold­kap­ta­jn for USA i år. EU­RO­PA HAR VUN­DET seks ud af de se­ne­ste syv ud­ga­ver af Ry­der Cup. Med en sejr i år bli­ver Eu­ro­pa den før­ste part til at vin­de fi­re ud­ga­ver i tra­ek i ti­den med et sam­let Eu­ro­pa som mod­stan­der til USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.