12 4 7 02 10 4 10 02 4 7 7 4

BT - - SPORTEN - Eng­land Sve­ri­ge Eng­land Spa­ni­en Spa­ni­en Eng­land Eng­land Eng­land Eng­land Tys­kland Bel­gi­en

Rory McIl­roy, Dan­ny Wil­let, Hen­rik Sten­son, Chris Wood, Ser­gio Garcia, Ra­fa­el Ca­bre­raBel­lo, Justin Ro­se, An­dy Sul­li­van, Matt Fitz­pa­tri­ck, Lee Westwood, Mar­tin Kay­mer, Thomas Pie­ters, spil­le­re til at tra­ek­ke la­es­set, og hvis en el­ler to af dem ik­ke le­ve­rer, bli­ver det rig­tigt sva­ert.«

Hul­da­hl har her gi­vet de to holds spil­le­re ka­rak­ter efter 12-ska­la­en i for­hold til øje­blik­ke­lig form og vig­tig­hed for hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.