KIF skød ’Bet­te Bal­kan’ i sa­enk

BT - - SPORTEN -

FØR­STE NE­DER­LAG For før­ste gang i den­ne sa­e­son har højt­fly­ven­de Mors-Thy prø­vet at ta­be en kamp i den bed­ste hånd­bol­dra­ek­ke for her­rer. Efter tre sejre i tra­ek måt­te Jan Paul­sens ma­end slu­ge et ne­der­lag til et ru­ti­ne­ret og af­kla­ret ga­este­hold fra KIF Kol­ding Kø­ben­havn, der vandt 26-21.

Ga­ester­ne holdt ho­ve­d­er­ne kol­de i den hek­ti­ske at­mos­fa­e­re i Mors Are­na, der på de kan­ter og­så bli­ver kaldt ’Bet­te Bal­kan’. KIF-spil­ler­ne hav­de fle­re kra­ef­ter i de sid­ste 20 mi­nut­ter, hvor hjem­me­hol­det måt­te slip­pe ta­get.

Mors-Thy gik el­lers ik­ke på ba­nen som top­hold uden grund, og med pu­bli­kum i ryg­gen gik de fra start i kø­det på de pro­mi­nen­te ga­e­ster. Al­lan Toft brag­te mor­sing­bo­er­ne for­an 9-7, men KIF slog til­ba­ge med fi­re mål på stri­be og gik til pau­se med en sna­e­ver fø­ring.

Hjem­me­hol­det fulg­te med i be­gyn­del­sen af an­den halv­leg. Men re­du­ce­rin­gen til 17-18 med 20 mi­nut­ter igen var sid­ste gang, MorsThy for al­vor hav­de kon­takt med ga­ester­ne.

Med sej­ren fik KIF Kol­ding Kø­ben­havn ret­tet op på en no­get sløj sa­e­son­start og er nu no­te­ret for fem po­int efter fi­re kam­pe. Mors-Thy har et po­int me­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.