DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

En af ver­dens stør­ste golf­tur­ne­rin­ger står for dø­ren, når det klas­si­ske op­gør mel­lem USA og Eu­ro­pa star­ter i dag.

Skal man tro book­ma­ker­ne, så kan USA en­de­lig se frem til at ha­e­ve tro­fa­e­et igen. Eu­ro­pa har el­lers vun­det tro­fa­e­et tre gan­ge i tra­ek og blot i to af de se­ne­ste 10 tur­ne­rin­ger er USA lø­bet af med det pre­sti­ge­fyld­te tro­fae.

Så­le­des får man kun om­kring od­ds 1,60 på en sam­let sejr til USA mod tre gan­ge pen­ge­ne på eu­ro­pa­ei­sk sejr - hvor uaf­gjort ty­pisk gi­ver om­kring 13 gan­ge pen­ge­ne.

»Den eu­ro­pa­ei­ske kap­ta­jn Dar­ren Clar­ke har he­le seks Ry­der Cup-rook­i­es med til Min­neso­ta, mens det ame­ri­kan­ske hold blot har to og el­lers stil­ler med en god po­r­tion er­fa­ring. Det enor­me pres fra om­gi­vel­ser­ne kan godt bli­ve en ud­for­dring for de uer­far­ne spil­le­re på Eu­ro­pas hold,« vur­de­rer Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.