2,10

BT - - SPORTEN -

Hjem­me­ba­nen har ik­ke den vil­de be­tyd­ning i 2. di­vi­sion, og der­for fo­re­kom­mer Hvi­d­ov­res fa­vo­rit­sta­tus lidt for stor i sid­ste kamp. B 93 gjor­de det gan­ske godt i sid­ste kamp mod Frem, hvor man fortjent fik uaf­gjort, og selv om det er et mi­nus, at Kri­sti­an Holm har ka­ran­ta­e­ne, ser hol­det sta­dig gan­ske fint ud. Hvi­d­ov­re har svin­get no­get i det­te for­år, hvor man blot har vun­det fi­re af de før­ste ot­te kam­pe. På da­gen er de et af de bed­ste hold i ra­ek­ken, men sta­bi­li­te­ten har alt­så mang­let, og der­for er det sva­ert at se dem va­e­re så sto­re fa­vo­rit­ter. Her prø­ves X2.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.