2,15

BT - - SPORTEN -

Her­ning er i sa­gens na­tur kla­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp, men va­er­di­en sy­nes at va­e­re på ga­ester­ne. Her­lev har vist over­ra­sken­de god mod­stand i den­ne sa­e­son, hvor først får uaf­gjort i Gen­tof­te og si­den tab­te kne­bent til Søn­derjy­ske. De bør ik­ke ha­ve de sto­re chan­cer for slut­spil­let, men den go­de start må alt an­det li­ge ha­ve gi­vet dem blod på tan­den. Mod­sat har Her­ning langt fra få­et den for­ven­te­de start med ne­der­lag til Rung­sted og uaf­gjort i Rø­d­ov­re, hvor­for det er sva­ert at se Her­ning ba­e­re så klart et fa­vo­rit­stem­pel, som til­fa­el­det er hér.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.