Afslører fyn­s­ke narko­hand­le­re

BT - - NYHEDER -

Tre ki­lo narko­ti­ka og nog­le skydevåben. Det var, hvad po­li­ti­et fandt, da be­tjen­te fre­dag gik i ak­tion på fem adres­ser i Oden­se og i Aarup på Vest­fyn. Narko­ti­ka­en var am­fe­ta­min og ko­kain.

Tre ma­end og tre kvin­der i al­de­ren 29-60 år er ble­vet an­holdt og sig­tet for be­sid­del­se af og han­del med narko­ti­ka og vil bli­ve frem­stil­let i grund­lovs­for­hør i dag, op­ly­ser po­li­ti­et.

Po­li­ti­et slog til hjem­me hos de seks ef­ter la­en­ge­re tids ef­ter­forsk­ning.

Af hen­syn til ef­ter­forsk­nin­gen hol­der po­li­ti­et kor­te­ne ta­et til krop­pen og vil an­mo­de om, at grund­lovs­for­hø­ret, hvor de seks vil bli­ve kra­e­vet va­re­ta­egts­fa­engs­let, kom­mer til at fo­re­gå for luk­ke­de dø­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.