Stjå­l­ne Van Gog­h­ma­le­ri­er fun­det i Na­po­li

BT - - NYHEDER -

To stjå­l­ne ma­le­ri­er af den hol­land­ske ma­ler Vin­cent van Gogh er ble­vet fun­det i Na­po­li af det ita­li­en­ske po­li­ti, op­ly­ser Van Gogh-mu­se­et i Am­ster­dam.

De to ma­le­ri­er blev stjå­let fra mu­se­et i 2002. De er ble­vet ta­get ud af de­res ram­mer, men de synes at va­e­re uskad­te.

Ma­le­ri­er­ne, der beg­ge er re­la­tivt tid­li­ge va­er­ker af Van Gogh, er vur­de­ret til et to­cif­ret mil­li­onbe­løb.

De blev fun­det i for­bin­del­se med en me­get om­fat­ten­de po­li­ti­un­der­sø­gel­se, hvor spe­ci­al­tra­e­ne­de po­li­ti­folk fo­re­tog ra­zzi­a­er mod or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet.

Van Gogh-mu­se­et i Am­ster­dam har be­kra­ef­tet ma­le­ri­er­nes ae­gt­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.