Roy­a­le rol­lin­ger stjal bil­le­det

BT - - NYHEDER -

BALLONDYR Di­a­na i sin tid in­si­ste­re­de på, har Wil­li­am og Ka­te og­så de­res børn med på of­fi­ci­el­le be­søg i ud­lan­det. For ti­den fo­re­går det i Ca­na­da. Selv om hun sad trygt og sik­kert på sin mors arm, vrik­ke­de lil­le prin­ses­se Char­lot­te sig hur­tigt fri og pi­le­de di­rek­te hen til en stor po­r­tal af op­pu­ste­de bal­lo­ner.

For når man er ba­re 16 må­ne­der og na­e­sten li­ge har la­ert at stå og gå på eg­ne ben, skal ver­den ud­for­skes. Be­gej­string for ballondyr Wil­li­am og Ka­te er i dis­se da­ge på of­fi­ci­elt be­søg i Ca­na­da. For­le­den delt­og de i en bør­ne­fød­sels­dag i par­ken til re­ge­rings­byg­nin­gen i Vi­cto­ria, hvor tre-åri­ge Ge­or­ge og hans halvt så gam­le lil­le­sø­ster hav­de en fest. For ud­over de man­ge bal­lo­ner, kun­ne bør­ne­ne ri­de på en po­ny og klap­pe ka­ni­ner – og så fik de til de­res sto­re be­gej­string og­så ballondyr med hjem.

Det er før­ste gang, man ser Char­lot­te gå og ta­le. Da den lil­le pi­ge fik øje på de man­ge bal­lo­ner, ud­brød hun nem­lig spon­tant ’pop’, mens Ge­or­ge for­ga­e­ves gjor­de sit bed­ste for at få bal­lo­ner­ne til at sprin­ge.

Det roy­a­le firklø­vers be­søg i Ca­na­da slut­ter i morgen søn­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.