’Jeg kan jo ik­ke hol­de mund’

BT - - NYHEDER -

LØRDAGSINTERVIEWET

Kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der fik en hård med­fart, da han sag­de, at der er for­skel på at va­e­re dan­sker og dansk. In­ten­tio­nen var imid­ler­tid ik­ke at for­na­er­me no­gen - tva­er­ti­mod. Ber­tel Haar­der vil­le blot at for­kla­re, at man kan ha­ve rød­der fle­re ste­der. op i det dansk-ty­ske gra­en­seland. Jeg har haft ty­ske kam­me­ra­ter, min før­ste ka­er­lig­hed var den lil­le pi­ge Gud­run i 1. klas­se. Og hun var ty­sker. Jeg har ik­ke for­dom­me, og jeg har på in­gen må­de pro­ble­mer med, at man kan ha­ve rød­der fle­re ste­der. gør, at jeg ta­en­ker, at jeg hel­le­re må hol­de min mund na­e­ste gang.

For du spurg­te li­ge, om jeg var med til at gra­ve grøf­ter­ne dy­be­re. Det for­hol­der sig stik mod­sat. Det er jo net­op det, jeg ik­ke øn­sker, men det go­de er jo så, at jeg får lov til at sva­re på di­ne spørgs­mål.

De­bat er jo kun godt, hvis man får talt ud, og hvis man la­e­rer af de­bat­ten. Men hvis de­bat­ten ba­re fø­rer til, at man kry­ber ned i hver sin skyt­te­grav og plaf­fer på alt, hvad der rø­rer sig, så er det ik­ke spor frugt­bart. Og jeg synes, der er tegn på, at den de­bat, der er på de so­ci­a­le me­di­er, bli­ver me­re og me­re ufor­son­lig. At man be­vidst ik­ke lyt­ter til hin­an­den, det er pro­ble­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.