Au­di i Golf-klas­sen

BT - - BILER -

En­de­lig er der en af­lø­ser på vej for Au­di A3. I Pa­ris har Au­di vist en vild ud­ga­ve af en kom­men­de RS3 med 400 hk, men og­så min­dre kan gø­re det. Skul­le man ha­ve lyst til at be­va­e­ge sig ud over de al­min­de­li­ge mo­del­ler og gå ef­ter RS3, så får man en bil, som når de 100 km/t på blot 4,1 se­kun­der.

Hvor­når bi­len kom­mer til Dan­mark, står end­nu ik­ke klart.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.