Me­re SUV fra Re­nault

BT - - BILER -

Ko­leos hed­der bi­len fra Re­nault, som skal fyl­de et hul, som de har haft mel­lem Cap­tur og Kad­jar. Bi­len har ti­di­ge­re va­e­ret vist i Ki­na, hvor den for­ment­lig kan bli­ve en gan­ske god for­ret­ning for fransk­ma­en­de­ne. Den er let gen­ken­de­lig med de mar­kan­te LED-lyg­ter, som er en led i Re­naults nye de­sign­sprog.

Ko­leos kom­mer for­ment­lig til at kon­kur­re­re i den kraf­tigt eks­pan­de­ren­de mel­lem-SUV-klas­se sam­men med blandt an­det Se­at Ateca og Sko­da Ko­di­aq.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.