Pop­stjer­ne og ko­mi­ker skal sty­re mu­siks­how

BT - - TV/RADIO -

»Jeg synes, han er en af lan­dets dyg­tig­ste sku­e­spil­le­re, og jeg gla­e­der mig til en af­ten, hvor dansk mu­sik er i cen­trum. En af­ten, hvor bå­de nye nav­ne og etab­le­re­de mu­si­ke­re mø­des og hyl­der al den kre­a­ti­vi­tet og de mu­si­kal­ske suc­ce­ser, der har sam­let bran­chen og vig­tigst af alt pu­bli­kum - i lø­bet af det sid­ste års tid,« si­ger Bur­han G.

DMA lø­ber af stab­len 12. novem­ber i Forum i Kø­ben­havn, og showet kan ses på TV2 og TV2 Play.

Fra 4. ok­to­ber kan al­le va­e­re med til at be­stem­me, hvem der skal vin­de ’Årets Publi­kums­pris’. SO­LEN I DAG MÅ­NEN I DAG BIL­LE­DER Over 100 mil­li­o­ner men­ne­sker har nu tryk­ket ’følg’ på Se­le­na Go­mez’ In­s­ta­gram-pro­fil. Der­med er den 24-åri­ge san­ge­r­in­de den før­ste i ver­den til at nå over 100 mil­li­o­ner føl­ge­re på det so­ci­a­le bil­led­del­ings­me­die. Det be­kra­ef­ter en tals­per­son for In­s­ta­gram til mu­sik­ma­ga­si­net Bil­l­bo­ard. For­u­den at va­e­re den mest fulg­te på In­s­ta­gram har Go­mez og­så delt det ind­til vi­de­re mest li­ke­de bil­le­de no­gen­sin­de. På bil­le­det drik­ker den for­hen­va­e­ren­de Dis­ney-dar­ling en so­da­vand, og det har få­et he­le 5,6 mil­li­o­ner men­ne­sker til at tryk­ke på det hjer­te­for­me­de ’li­ke’-sym­bol. Langt for­an Fra top­pen af In­s­ta­gram kan Go­mez kig­ge langt ef­ter de na­est­mest fulg­te på det so­ci­a­le me­die.

San­ge­r­in­der­ne Tay­l­or Swift, Bey­on­cé og Ari­a­na Gran­de har hen­holds­vis 91,5, 85,5 og 85,2 mil­li­o­ner føl­ge­re, mens tv-per­son­lig­he­den Kim Kar­das­hi­an West med si­ne 83,5 mil­li­o­ner føl­ge­re og­så smy­ger sig ind i top­pen. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de: 34 Nem: 23, Mel­lem: 47, Sva­er:148

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.