JÖNSSON FANDT

BT - - SPORTEN -

FYNSK GLA­E­DE pe­ne. Men jeg tror og hå­ber, at det ven­der for mig nu. Og for hol­det.« Ba­nens bed­ste OB-ch­eftra­e­ner Kent Ni­el­sen var og­så lyk­ke­lig over at se sin sven­ske an­gri­ber ud­fol­de po­ten­ti­a­let.

»Jeg synes, han var ba­nens bed­ste, LØRDAG 1. OK­TO­BER 2016

OBs ma­re­ridts-sti­me

og jeg var ir­ri­te­ret over, at han vil­le skif­tes ud til sidst. Men når det er sagt, er vi fan­ta­stisk gla­de for, at ’Jøn­ne’ nu er kom­met på scor­ing­s­tav­len – med et i øv­rigt fan­ta­stisk mål.«

Kam­pen var det klas­si­ske mø­de mel­lem de to sto­re provin­s­klub­ber, der i åre­vis med me­re el­ler min­dre held har ka­em­pet for at hol­de nedryk­nings­stre­gen un­der sig. To li­del­ses­fa­el­ler, der så ger­ne vil ud­fol­de stor­klubs­po­ten­ti­a­let, men som beg­ge år ef­ter år snap­per ef­ter vej­ret i bun­den af li­ga­en – mens min­dre jy­ske køb­stads­klub­ber er sust for­bi.

Es­b­jerg-OB OB-AC Hor­sens FC Kø­ben­havn-OB OB-FC Midtjyl­land Søn­derjy­ske-OB Brønd­by-OB 3-2 0-1 2-0 0-1 1-0 3-0

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.