MELODIEN

BT - - SPORTEN -

OKTKOTBOEBRE2R0126016

OBs fans hav­de i des­pe­ra­tion over klub­bens derou­te iva­er­k­sat ’Ope­ra­tion Mo­ti­va­tion pt.2’. Og som af­te­nens sol­strå­ler pi­ske­de ned over kon­stant gjal­den­de fans, lug­te­de alt af fynsk op­rejs­ning. Li­ge ind­til dom­me­ren fløjte­de kam­pen i gang. Så var det som om, at OBer­ne kom i tan­ke om, at hol­det var i dyb kri­se. AGF stor­do­mi­ne­re­de. Og aar­hu­si­a­ner­ne bur­de ret be­set ha­ve va­e­ret for­an med et par mål, da OBs to­me­ter­for­sva­rer, Fre­de­rik Tin­ga­ger, snit­te­de et hjør­ne­s­park i mål til den før­ste OBscor­ing i fem kam­pe.

Det va­ek­ke­de OB fra ma­re­rid­tet, og se­ne­re fulg­te Ras­mus Jöns­sons per­le­mål, in­den ind­skif­te­de Musta­fa Ami­nis ho­ved­støds­mål sør­ge­de for et kvar­ters fynsk neg­le­bi­de­ri. Men den fyn­s­ke for­løs­ning kom i hus til sidst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.