FCM for­la­en­ger med Rø­mer

BT - - SPORTEN -

FC Midtjyl­land har for­la­en­get kon­trak­ten med for­svars­spil­le­ren An­dré Rø­mer frem til som­me­ren 2021. Det op­ly­ser FCM på klub­bens hjem­mesi­de. »Der er lagt en god plan. Jeg har sta­dig drøm­men om at skul­le af sted til ud­lan­det på et tids­punkt, men nu er fokus på FC Midtjyl­land, og så er det op til mig at op­fyl­de drøm­men,« si­ger den 23-åri­ge høj­re­ba­ck.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.