DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki vandt i sid­ste uge kar­ri­e­rens 24. tur­ne­rings­sejr på WTA-tou­ren med to-sa­ets sej­ren over det lo­ka­le håb Na­o­mi Osa­ka.

Det har få­et Dan­ske Spil til at kig­ge na­er­me­re på, hvor­dan det så kom­mer til at gå for det dan­ske ten­nis-es, men skal man tro dem, når hun ik­ke for­dums styr­ke. I hvert fald er der fi­re gan­ge pen­ge­ne på, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er at fin­de i top 10 per 23. ok­to­ber 2017 mod blot 1,20 på, at det ik­ke sker.

»Vi tror dog ik­ke, at suc­ce­sen fort­sa­et­ter for Ca­ro­li­ne. En til­ba­ge­ven­den til ver­dens­rang­li­stens Top-10 bli­ver me­get sva­ert, vur­de­rer vi. Kon­kur­ren­cen er ben­hård sam­ti­dig med, at nye un­ge ta­len­ter som blandt an­det Ka­ro­li­ne Plisko­va, Jo­han­na Kon­ta og Eli­ne Svi­to­li­na stormer frem,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.