1,87

BT - - SPORTEN -

Op­gør mel­lem to hold, der vir­ke­de me­get tra­et­te i den sid­ste kamp. Nu har man dog haft na­e­sten en uges hvi­le, og det bør be­ty­de, at vi får re­la­tivt få mål at se hér. Es­b­jerg har få­et bed­re styr på de­fen­si­ven, hvis vi pil­ler kam­pen ud i Farum, mens man of­fen­sivt sta­dig mang­ler åben­lys kva­li­tet. Hor­sens har ik­ke va­e­ret no­get må­l­fat­tigt hold i den­ne sa­e­son, men de ved godt, at de helst ik­ke skal ta­be en kamp som den­ne, og der­for kan det snildt bli­ve en kamp i ret­ning af op­gø­ret mod FC Nord­s­ja­el­land, som end­te uden hver­ken man­ge chan­cer el­ler mål.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.