1,47

BT - - SPORTEN -

Ser man bort fra ne­der­la­get i Burn­ley, har Li­ver­pool set me­get sta­er­ke ud i den­ne sa­e­son og i og med man ik­ke er med i de eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger, kan man kom­me til Swan­sea med fri­ske ben og sta­er­ke­ste op­stil­ling i øv­rigt. Va­er­ter­ne deri­mod har ik­ke im­po­ne­ret. Salg af fle­re pro­fi­ler med an­fø­rer As­hley Wil­li­ams har gjort ondt, spe­ci­elt for­di af­lø­ser­ne end­nu slet ik­ke har fun­det melodien, og nu og her frem­står de som det må­ske dår­lig­ste hold i ra­ek­ken over­ho­ve­det. Så selv om od­dset selv­føl­ge­lig og­så er der­ef­ter, er det sva­ert at se an­det end Li­ver­pool-sejr.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.