Mil­le Di­ne­sen

BT - - WEEKEND -

• 42 år. • Ud­dan­net sku­e­spil­ler fra Sta­tens Te­a­ter­sko­le. • Bedst kendt fra tv-se­ri­er­ne ’Nyn­ne’ på TV3, og ’Ri­ta’, som har kørt på TV2. • Fik i 2001 en mu­lig sk­lero­se­di­ag­no­se, men har ik­ke si­den ma­er­ket no­get til syg­dom­men. • Ak­tu­el med bo­gen ’Min egen vej’ om at fin­de vej­en til sin per­son­li­ge sund­hed. Bo­gen ud­kom i den­ne uge. • La­es me­re om Mil­le Di­ne­sens vej til sund­hed på si­tet ’Ba­lan­ce by Mil­le Di­ne­sen’, der gik i luf­ten i tirs­dags. • Del­ta­ger i årets ud­ga­ve af ’Vild med dans’. • Bi­o­gra­fak­tu­el i fil­men ’Swin­gers’. • Ka­e­re­ste med Tho­mas Busch, men bor ale­ne med hund­e­hval­pen Mar­lee i sin barn­doms ra­ek­ke­hu­se i Brum­le­by i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.