M

BT - - WEEKEND -

en­ne­sker, som er fy­sisk ak­ti­ve, ser ud til at va­e­re langt bed­re be­skyt­tet mod en ra­ek­ke livs­stils­syg­dom­me – uan­set de­res va­egt i øv­rigt. Fle­re un­der­sø­gel­ser har på­vist, at den mo­de­rat over­va­eg­ti­ge, der er fy­sisk ak­tiv er bed­re be­skyt­tet mod syg­dom end den slan­ke med en stil­lesid­den­de livs­stil.

Når vi er fy­sisk ak­ti­ve, for­bra­en­der vi me­re ener­gi. Det gør os i stand til at spi­se fle­re kal­o­ri­er uden at ta­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.