Pus­hup med klap

BT - - WEEKEND - Du skal bru­ge:

Be­skri­vel­se: Va­elg en va­eg el­ler en bord­kant. Det er vig­tigt, at de ik­ke kan flyt­te sig. Jo ta­et­te­re di­ne fød­der er på va­eg­gen/ bor­det, des let­te­re er øvel­sen. Spa­end i krop­pen så den er strakt og hold va­eg­ten på for­fo­den, så du kan stå med ar­me­ne strakt ind mod va­eg­gen. Lav en arm­bøj­ning ind mod va­eg­gen, skub dig nu ud fra va­eg­gen, så du kan nå at klap­pe ha­en­der­ne sam­men, in­den du igen la­der va­eg­gen gri­be din kro­p­sva­egt i strak­te ar­me. En va­eg el­ler bord­kant.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.