Bu­tik­se­jer: ’Det

BT - - NYHEDER -

CENTRALISERING en fart at kø­re hen og ven­te på dem ved bro­en, hvor de så tog dem, for der er in­gen an­dre ve­je va­ek her­fra,« si­ger Bør­ge Pryd­gaard.

Han un­der­stre­ger, at han ik­ke ret­ter skyt­set mod be­tjen­te­ne selv, for det er ik­ke dem, som er an­svar­li­ge for ud­vik­lin­gen med centralisering Har drop­pet at an­mel­de På va­erts­hu­set Dy­ben­dal på Tor­vet sav­ner man og­så, at po­li­ti­et of­te­re kig­ger for­bi.

»Når vi om nat­ten rin­ger til po­li­ti­et, så kom­mer de, for så ved de, at det er al­vor. Men der går i hvert fald en halv ti­mes tid, in­den de duk­ker op, for det ta­ger et styk­ke tid at kø­re fra Svend­borg,« si­ger Je­an­ne Han­sen, der ar­bej­der på va­erts­hu­set, og fort­sa­et­ter:

»Før­hen stak den lo­ka­le be­tjent tit li­ge ho­ve­d­et ind og tog en run­de og hil­ste på folk. Nu kom­mer der kun po­li­ti, når der er bal­la­de. Vi ser dem af og til kø­re for­bi uden­for, men vi sav­ner, at de kom­mer ind og vi­ser, at de er her. Det er jo ik­ke kun os, de vil hja­el­pe, hvis de gjor­de det. Det er li­ge så me­get en hja­elp til dem selv, for­di det la­eg­ger en da­em­per på det he­le, når de kom­mer he­r­ind og li­ge hø­rer, om alt er, som det skal va­e­re.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.