Pind: Det er den bar­ske re­a­li­tet

BT - - NYHEDER -

Justits­mi­ni­ster Sø­ren Pind si­ger til BT, at der sam­let vil kom­me fle­re po­li­ti­folk og an­sat­te i dansk po­li­ti. Han er­ken­der dog, at der vil ske en ’for­skyd­ning’ af an­sat­te i po­li­ti­et.

»Vi er nødt til at luk­ke nog­le na­er­sta­tio­ner, når vi sam­ti­dig skal bru­ge fle­re folk til bl.a. ter­r­or­be­red­ska­bet samt tun­ge­re og me­re ef­fek­ti­ve ef­ter­forsk­nings­en­he­der. Sam­let set er der ta­le om en styr­kel­se af dansk po­li­ti.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.