... GRAENSEKONTROL er jo en helt for­kert ud­vik­ling’

BT - - NYHEDER -

Hos Den Lo­kal­sta­tio­nen

Fyns Po­li­ti sam­les he­le be­red­ska­bet med virk­ning fra i mor­gen på sta­tio­ner­ne i Oden­se og Svend­borg.

nye struk­tur lukker de nu­va­e­ren­de na­er­po­li­ti­sta­tio­ner på Lan­geland, i Ker­te­min­de og i Nord­fyns Kom­mu­ne. Lo­kal­sta­tio­ner­ne i Rin­ge, Ny­borg og Mid­del­fart får nye funk­tio­ner.

i Volls­mo­se be­va­res, og der vil og­så va­e­re po­li­ti på AErø døg­net rundt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.