Seks fa­engs­let i sag om narko­han­del

BT - - NYHEDER -

I et grund­lovs­for­hør i Ret­ten i Svend­borg blev tre ma­end og tre kvin­der i går va­re­ta­egts­fa­engs­let i fi­re uger, sig­tet for narko­han­del. De blev an­holdt, da po­li­ti­et fre­dag slog til mod fem adres­ser i Oden­se og i Aarup på Vest­fyn. Her fandt po­li­ti­et bl.a. 2,5 kg am­fe­ta­min og ko­kain samt sky­de­vå­ben.

»Der­u­d­over me­ner vi at kun­ne do­ku­men­te­re han­del med yder­li­ge­re 1,5 kg af stof­fer­ne, så den sam­le­de ma­eng­de kom­mer op på fi­re kg,« si­ger an­kla­ger Ja­cob Thaarup.

De sig­te­de me­nes at ha­ve haft for­skel­li­ge rol­ler og er ik­ke al­le mista­enkt for at ha­ve hånd­te­ret fi­re kg narko­ti­ka, der iføl­ge po­li­ti­et var be­reg­net på vi­de­resalg.

Sa­gens vur­de­res ik­ke at ha­ve re­la­tion til ban­de­mil­jø­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.