Vred Trump går til an­greb på Hil­larys Cl­in­tons ae­g­te­skab

BT - - NYHEDER -

Den re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Do­nald Trump åb­ner en ny front i kam­pen mod sin de­mo­kra­ti­ske ri­val Hil­lary Cl­in­ton: Hen­des ae­g­te­skab med Bill Cl­in­ton og hans se­xaf­fa­e­rer.

Det for­tal­te Trump i et in­ter­view til avi­sen New York Ti­mes i går.

»Hil­lary Cl­in­ton har va­e­ret gift med den stør­ste kvin­de­kra­en­ker i den po­li­ti­ske hi­sto­rie,« si­ger han.

Trump har de se­ne­ste da­ge va­e­ret i strid mod­vind. Cl­in­ton har be­skyldt ham for at ha­ve ka­nø­flet en tid­li­ge­re lat­i­na­me­ri­kansk skøn­heds­dron­ning, Ali­cia Ma­cha­do, som ar­bej­de­de for Trump i sid­ste halv­del af 1990er­ne.

Der­for tru­er han nu med at an­gri­be Hil­lary Cl­in­ton med hen­des mand Bill.

»Hun er be­skidt, men jeg kan va­e­re end­nu me­re be­skidt, end hun no­gen­sin­de har va­e­ret,« lover han. Det er kendt, at Bill Cl­in­ton, in­den han blev pra­esi­dent i 1993, hav­de et fler­årigt for­hold uden for ae­g­te­ska­bet til mo­del­len og sku­e­spil­le­ren Gen­ni­fer Flowers. Si­den kom den be­ryg­te­de sag med prak­ti­kan­ten i Det Hvi­de Hus Mo­ni­ca Lewin­sky.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.