Sep­tem­ber tan­ge­re­de var­me­re­kor­den

BT - - NYHEDER -

I ef­ter­å­rets før­ste må­ned var det varmt nok til at gril­le iført ba­de­tøj. Sep­tem­ber var us­a­ed­van­lig varm og sol­rig.

Al­drig er der må­lt så var­me da­ge i sep­tem­ber, med­del­er DMI i en pres­se­med­del­el­se.

»Spe­ci­elt midt på må­ne­den op­le­ve­de vi nog­le da­ge med ek­stremt varmt vejr over Dan­mark, som re­sul­te­re­de i en lands­da­ek­ken­de var­mebøl­ge. Det er me­get aty­pisk for sep­tem­ber,« skri­ver vagt­chef ved DMI Lars Hen­rik­sen.

So­len skin­ne­de i 201 ti­mer i må­ne­den. Kun i sep­tem­ber 2002 har der va­e­ret li­ge så man­ge sol­ti­mer. Gen­nem­snit­stem­pe­ra­tu­ren var 16,2 gra­der. Det er på høj­de med tid­li­ge­re re­kor­der fra 1999 og 2006. Gen­nem­snit­tet af de hø­je­ste dag­tem­pe­ra­tu­rer har al­drig va­e­ret hø­je­re.

»Kig­ger vi kun på, hvor højt ter­mome­te­ret nå­e­de op i dag­ti­mer­ne, så slår 2016 fak­tisk bå­de 1999, 2006 og al­le an­dre sep­tem­ber,« skri­ver kli­ma­to­log Mi­ka­el Schar­ling fra DMI.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.