Vid­ste du ...

BT - - NYHEDER -

... at oka­pi­en med de sor­te og hvi­de stri­ber på for- og bag­ben mu­lig­vis mest lig­ner en ze­bra, men at dy­rets na­er­me­ste sla­egt­ning fak­tisk er giraf­fen. ... at de ze­bra-lig­nen­de stri­ber hja­el­per oka­pi­en med at kamu­f­le­re sig. ... at oka­pi­ens pels er tyk og me­get fed­tet. Det hja­el­per dy­ret med at hol­de sig tørt på regn­ful­de da­ge. Apro­pos regn, så hol­der oka­pi­en nem­lig helst til i tro­pi­ske regnsko­ve. ... at oka­pi-hunner­ne bli­ver stør­re end han­ner­ne. ... at oka­pi­en var ukendt for ve­st­li­ge for­ske­re helt op til det 20. år­hund­re­de. ... at sko­vryd­ning i det cen­tra­le Afri­ka har fjer­net fle­re af oka­pi­ens le­ve­ste­der. Dens unik­ke skind har des­u­den gjort den til et mål for kryb­s­kyt­ter. Dy­ret er dog ik­ke klas­si­fi­ce­ret som tru­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.