Fauli: ’Jeg er for krøl­let og ska­ev’

BT - - NYHEDER -

Da ’Vild med dans’ for fjer­de gang løb over de dan­ske tvska­er­me, blev det in­struk­tø­ren Sø­ren Fauli og part­ne­ren, den pro­fes­sio­nel­le dan­se­rin­de Ka­ri­na Fri­modt, der måt­te ta­ge bil­let­ten. »’Vild med dans’ er jo og­så en po­pu­la­ri­tets­kon­kur­ren­ce, og folk ken­der mig ik­ke så godt,« si­ger Sø­ren Fauli og fort­sa­et­ter: »Der er al­le char­me­klu­de­ne som Gorm Wisweh og Tho­mas But­tens­chøn, der er un­ge, vi­ta­le og sjove. Jeg er me­re krøl­let og ska­ev.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.