Spa­er­ret in­de ef­ter van­vids­kør­sel

BT - - NYHEDER -

En 61-årig kvin­de blev ved Ret­ten i Es­b­jerg va­re­ta­egts­fa­engs­let i fo­re­lø­big 16 da­ge, ef­ter at hun fre­dag af­ten gik amok og prø­ve­de at på­kø­re an­dre bi­li­ster på mo­tor­vej­en. Hun skal dog ik­ke som nor­malt til­brin­ge ti­den i en ar­re­st, men er ble­vet va­re­ta­egts­fa­engs­let i så­kaldt sur­ro­gat på en psy­ki­a­trisk af­de­ling.

Det op­ly­ser Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti på Twit­ter.

Iføl­ge po­li­ti­et var det ’us­and­syn­ligt hel­digt’, at in­gen blev dra­ebt el­ler kom al­vor­ligt til ska­de, da kvin­den kør­te mod fa­erds­els­ret­nin­gen og til­sy­ne­la­den­de for­søg­te at på­kø­re an­dre bi­li­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.