For man­ge upra­e­ci­se Så­dan stil­ler la­e­ger­ne di­ag­no­sen

BT - - NYHEDER -

La­e­gen vil spør­ge ind til symp­to­mer­ne. F.eks. hvad glem­mer du? Hvor­når be­gynd­te det? Og hvor­dan de har ud­vik­let sig? Der­u­d­over vil la­e­gen la­ve en hel­breds­un­der­sø­gel­se med test af syn, re­flek­ser, ba­lan­ce mv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.