Plu­to har et hjer­teslag

BT - - NYHEDER -

Det hjer­te­for­me­de om­rå­de Tom­baugh Re­gio (mar­ke­ret med grønt på fo­to) på dva­erg­pla­ne­ten Plu­to, der po­pu­la­ert kal­des ’Plu­tos hjer­te’, har et ’hjer­teslag’, der gen­ta­ger sig med fle­re år­ti­ers mel­lem­rum. Det forta­el­ler for­ske­re fra blandt an­det Uni­ver­sité Pi­er­re et Ma­rie Curie i Frank­rig. Om­rå­det be­står for­trins­vis af fros­sent kva­el­stof, og ’hjer­tets’ høj­re si­de fry­ser og smel­ter i takt med, at Plu­tos års­ti­der lang­somt skif­ter. Hvis man fil­me­de fa­eno­me­net i hur­tig gen­gi­vel­se, vil­le det min­de om et hjer­teslag, forta­el­ler for­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.