Ge­e­ti

AMIRI

BT - - SØNDAG -

Beskriv dig selv med fem ord: Hvil­ken film­helt er mest som dig? Hvad er du god til? Hvad er du min­dre god til? Hvad kan du mis­un­de an­dre? Hvil­ken bog har gjort størst ind­tryk på dig? Hvad er din per­son­li­ge frem­tids­drøm? 27 år, de­bat­tør – snart ak­tu­el med bo­gen ’Glans­bil­le­der’ Se hen­des fo­to­al­bum si­de 14-15

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.