GIV DIN BROWNIE MADSKOLE

BT - - SØNDAG - God for­nø­jel­se!

I KØK­KE­NET I DAG: Jakob & Ga­bi Bär Mo­gen­sen Des­sert­kok­ke

DLi­ne Fel­holt

u la­ver brownie ef­ter én op­skrift. Din na­bo ef­ter en an­den. Brownie hø­rer til den slags ka­ger, hvor de fle­ste af os har en ynd­lings­op­skrift. Of­te er vi ik­ke helt eni­ge om, hvor­dan et styk­ke brownie skal sma­ge og fø­les i mun­den. »Det go­de ved brow­ni­en er, at den er nem at ju­ste­re ef­ter din egen smag. Vil du ha­ve den me­re svam­pet, gi­ver du den kor­te­re tid i ov­nen. Vil du ha­ve den me­re bit­ter, skru­er du op for ka­ka­o­ind­hol­det i cho­ko­la­den,« si­ger BTs des­sert­kok Jakob Bär Mo­gen­sen.

Brow­ni­en er op­rin­de­lig en ame­ri­kansk op­fin­del­se, der er me­re end 100 år gam­mel. Som re­gel ser­ve­ret i små, kva­dra­ti­ske styk­ker og ka­rak­te­ri­se­ret ved sit sprø­de yd­re, og sin saf­ti­ge ker­ne. Net­op kon­si­sten­sen in­de i ka­gen er en af de helt sto­re for­skel­le på ’din’ og ’min’ ynd­lings­brow­nie. Nog­le kan na­er­mest li­de ka­gen rå in­de­ni, an­dre fo­re­tra­ek­ker en me­re fast brownie. Men der er man­ge an­dre knap­per at tryk­ke på, forta­el­ler Jakob Bär Mo­gen­sen:

»Hvis du er tos­set med has­sel­nød­der, så put­ter du dem i dej­en. Hvis du vil ha­ve en me­re in­tens cho­ko­la­de­op­le­vel­se, så put­ter du hak­ke­de cho­ko­la­destyk­ker i. Og hvis du er vild med gla­sur, så smø­rer du det oven­på. Der er in­gen gra­en­ser, hvad va­ri­a­tio­nen an­går.«

En me­get ra­di­kal må­de at va­ri­e­re brow­ni­en på, er at la­ve den til en blond brownie. Det vil si­ge skif­te den mør­ke cho­ko­la­de ud med hvid.

»Så får du en lys brownie og en sø­de­re brownie helt uden den bit­re smag fra ka­ka­o­en. Det er der man­ge, der og­så godt kan li­de,« si­ger Jakob Bär Mo­gen­sen og til­fø­jer, at og­så den hvi­de brownie kan va­ri­e­res:

»Prøv for ek­sem­pel at bry­de den sø­de smag med la­krids. Det gi­ver den hvi­de cho­ko­la­de lidt kant.«

Va­elg en god cho­ko­la­de

Men va­el­ger du at la­ve den mør­ke brownie, er der én ting, der ik­ke er til for­hand­ling, un­der­stre­ger BTs des­sert­kok.

»Cho­ko­la­den skal va­e­re af en god kva­li­tet, det vil si­ge med et højt ka­ka­o­ind­hold (hvid cho­ko­la­de in­de­hol­der ik­ke ka­ka­o­mas­se, red.). Cho­ko­la­den er så cen­tral i brow­ni­en, at man sag­tens kan sma­ge for­skel. Er cho­ko­la­den i or­den, går man al­drig galt i by­en med en brownie,« ga­ran­te­rer Jakob Bär Mo­gen­sen.

Og dog. For der én ting me­re, der er alt­af­gø­ren­de for en vel­lyk­ket brownie, til­fø­jer han:

»Du må al­drig ba­ge den for la­en­ge. En brownie må al­drig bli­ve tør.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.