Da dø­den ban­ke­de på

BT - - SPORTEN -

FA­RE PÅ FAERDE »Jeg blev li­ge min­det om, at li­vet er til låns. Ro­bin­son har budt på man­ge go­de op­le­vel­ser, men der har ved gud og­så va­e­ret nog­le sor­te ka­pit­ler.« Chok­ket fra Ro­bin­son-eks­pe­di­tio­nen 2010 glem­mer Jakob Kjeld­berg al­drig. Un­der op­ta­gel­ser­ne blev han, del­ta­ge­re og pro­duk­tions­folk ramt af den fryg­te­de dengue fe­ber, og for den tid­li­ge­re fod­bold­spil­ler var det ved at gå helt galt. Man si­ger, at når et men­ne­skes blod­pla­der ry­ger un­der 50, kan det be­ty­de dø­den. Jakob Kjeld­bergs lå på 57. I dag er Jakob Kjeld­berg me­re op­ma­er­k­som på de ri­si­ci, der er om­kring ham.

»Syg­dom­men, det, at jeg er far til to pi­ger, og se­ne­st ter­r­orak­tio­ner­ne i Frank­rig har gjort mig me­re op­ma­er­k­som på, at der er nog­le fa­rer, som jeg prø­ver at und­gå.« Vend­te til­ba­ge i 2013 Selv­om han den­gang svor det mod­sat­te, vend­te Jakob Kjeld­berg i 2013 til­ba­ge til øen, hvor han hav­de set syg­doms­ram­te kol­le­ger bli­ve kørt va­ek i kø­re­stol og selv blev hårdt ramt. På det tids­punkt var øen ryd­det for alt, hvad der hed myg. En me­get spe­ci­el op­le­vel­se for Jakob Kjeld­berg, der trods eks­pe­di­tio­nens fokus på sik­ker­hed er af­kla­ret.

»Jeg har al­tid haft det så­dan, at det at va­e­re med i Ro­bin­son er en far­lig leg. Vi går me­get op i sik­ker­hed, men vi er i en barsk og ufor­ud­si­ge­lig na­tur. Der er nog­le ting, der kan gå galt.«

I 2010 var det ved at gå helt galt. Jeg har al­tid haft det så­dan, at det at va­e­re med i Ro­bin­son er en far­lig leg. Vi går me­get op i sik­ker­hed, men vi er i en barsk og ufor­ud­si­ge­lig na­tur. Der er nog­le ting, der kan gå galt Jakob Kjeld­berg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.