DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Til stor over­ra­skel­se for eks­per­ter og fans har fra­va­e­ret af stjer­ne-quar­ter­ba­ck Tom Bra­dy na­er­mest ik­ke kun­net ma­er­kes på New Eng­lands pra­e­sta­tio­ner i de før­ste tre run­der af NFL.

Skif­ten­de vi­ka­rer som Jim­my Ga­rop­po­lo og Ja­co­by Bris­set har på im­po­ne­ren­de vis holdt skan­sen og gu­i­det Pa­tri­ots til su­ve­ra­e­ne sej­re over sta­er­ke mod­stan­de­re som Car­di­nals, Dolp­hins og Te­xans.

Af sam­me år­sag er Pa­tri­ots’ le­gen­da­ri­ske tra­e­ner Bill Be­li­chi­ck nu Nor­di­cBets fa­vo­rit til at vin­de kårin­gen som årets tra­e­ner. Han står i fem gan­ge pen­ge­ne med Vikings-tra­e­ner Mi­ke Zim­mer som na­er­me­ste ud­for­drer i od­ds 6,00.

»I Bra­dys fra­va­er har Jim­my Ga­rop­po­lo og Ja­co­by Bris­set lig­net gar­ve­de ve­te­ra­ner, og det er i høj grad tra­e­ner­sta­bens og ik­ke mindst Be­li­chi­cks fortje­ne­ste«, si­ger Nor­di­cBets pres­se­chef Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.