1,80

BT - - SPORTEN -

Det kun­ne godt lig­ne man­ge mål i Sund­by Idra­etspark. Fremad Ama­ger har få­et hul på byl­den på eget gra­es, hvor man har sco­ret ni gan­ge i de to se­ne­ste kam­pe, og vur­de­ret på AB’s de­fen­si­ve spil se­ne­st mod Vend­sy­s­sel, skal de og­så ha­ve go­de chan­cer for at ud­byg­ge den sti­me hér. AB mang­le­de man­ge folk se­ne­st, og i hvert fald for­sva­re­ren Mat­ti Ol­sen har ka­ran­ta­e­ne, mens fle­re an­dre spil­le­re er i ka­te­go­ri­en tvivls­om­me. AB er så langt ef­ter, at de ret be­set skal gå ef­ter at vin­de den­ne kamp, hvis de skal få kon­takt igen, og det bør åb­ne for man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.