1,98

BT - - SPORTEN -

Med tre sej­re i tra­ek, har Lyng­by spil­let sig op i top seks, men sej­re­ne er ik­ke kom­met til­fa­el­digt, for al­le­re­de in­den den se­rie af sej­re, le­ve­re­de man go­de pra­e­sta­tio­ner på ba­nen, men fik ba­re ik­ke helt som fortjent. FC Midtjyl­land vir­ker i frem­gang, men det er mest hjem­me i Her­ning. På ude­ba­ne har man kun for al­vor le­ve­ret i Farum, men man ek­sem­pel­vis i Aar­hus ik­ke var uhel­di­ge med uaf­gjort. Lyng­bys hur­ti­ge folk vil helt sik­kert gø­re ondt på FC Midtjyl­land, og det er i hvert fald sva­ert at se, at Lyng­by skal va­e­re så un­der­tip­pe­de på eget gra­es.

Od­ds er fun­det hos Bet365 (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.