Skyld­ne­re har få­et re­stskat re­tur

BT - - NYHEDER -

Skat har si­den 1. april ind­dre­vet cir­ka tre mil­li­ar­der kro­ner fra 281.000 skyld­ne­re ved at modreg­ne ga­eld i den re­stskat, bor­ger­ne el­lers stod til at få re­tur.

Det be­trag­tes i Skat som det før­ste sto­re skridt, mens der ar­bej­des på at få ind­dri­vel­sen af ga­eld til det of­fent­li­ge op at stå ef­ter skan­da­len med it-sy­ste­met EFI.

Men selv om Skat gør frem­skridt, så har en grup­pe bor­ge­re, der skyl­der det of­fent­li­ge penge, al­li­ge­vel få­et ud­be­talt de­res re­stskat uden modreg­ning.

Det frem­går af Skats kvar­tals­vi­se re­stan­ce­re­de­gø­rel­se, som skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) har sendt til Fol­ke­tin­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.