Pa­nik un­der pro­test ko­ster liv

BT - - NYHEDER -

UROLIGHEDER I ETIOPIEN Ad­skil­li­ge er dø­de un­der en høj­ti­de­lig­hed syd for Etio­pi­ens ho­ved­stad Ad­dis Abe­ba, op­ly­ser re­ge­rin­gen. Iføl­ge op­po­si­tions­grup­per er mindst 50 om­kom­met un­der pa­nik, da po­li­ti­et af­fy­rer tå­re­gas mod man­ge tu­sin­de men­ne­sker. De var mødt op for at mar­ke­re af­slut­nin­gen på regn­ti­den.

»Som et re­sul­tat af ka­os gik liv tabt, og ad­skil­li­ge af de sår­e­de er bragt til ho­spi­ta­let,« hed­der det i en er­kla­e­ring fra re­ge­rin­gen.

En fo­to­graf fra nyheds­bu­reau­et AFP si­ger, at man­ge af del­ta­ger­ne ved høj­tid­lig­he­den kryd­se­de ar­me over de­res ho­ve­d­er. Det er Oro­mo­fol­kets ud­tryk for pro­test over for re­ge­rin­gen.

Her­ef­ter tog be­gi­ven­he­der­ne fart. Man­ge del­ta­ge­re be­gynd­te at ka­ste med sten og fla­sker mod po­li­ti­folk.

Po­li­ti­et sva­re­de igen ved at bru­ge sta­ve. På et tids­punkt blev der af­fy­ret tå­re­gas og var­sels­skud. Det ud­lø­ste pa­nik blandt de man­ge del­ta­ge­re.

Fo­to­gra­fen si­ger, at han ved selv­syn så mel­lem 15 og 20 per­so­ner, der lå liv­lø­se og til­sy­ne­la­den­de dø­de. Her­ef­ter fik han or­dre af po­li­ti­et til at for­svin­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.