Hvor­dan ved jeg, om jeg bli­ver ramt af modreg­nin­gen?

BT - - NYHEDER -

Modreg­nings­pro­ble­met ram­mer isa­er dan­ske­re i mel­le­mind­komst­grup­pen, som ik­ke be­ta­ler top­skat. Fol­ke­pen­sions-til­la­eg­get bli­ver grad­vist sat ned, hvis man som pen­sio­nist har år­li­ge ind­ta­eg­ter over 68.400. kr. (som en­lig) ved si­den af fol­ke­pen­sio­nen. Tje­ner man over 316.900 kr., bort­fal­der til­la­eg­get helt. Gif­te/sam­le­ven­de kan ha­ve år­li­ge ind­ta­eg­ter på op til 137.300 kr. pr. år, uden at pen­sion­s­til­la­eg­get nedsa­et­tes. Du kan få et over­blik over di­ne pen­sions­ord­nin­ger på pen­sions­in­fo.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.