Go­de råd:

BT - - NYHEDER -

Du kan ind­be­ta­le op til 28.900 kro­ner på en al­ders­op­spa­ring hos en bank el­ler et pen­sions­sel­skab om året. Det er va­erd at over­ve­je, da al­ders­op­spa­rin­gen ik­ke modreg­nes i pen­sion­s­til­la­eg­get. Al­ders­op­spa­ring kan ud­be­ta­les fra den dag, du går på pen­sion – og 15 år frem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.