Dan­sker­ne gav na­e­sten 20 mil­li­o­ner til Rø­de Kors

BT - - NYHEDER -

Trods regn fle­re ste­der i lan­det vend­te Rø­de Kors’ ind­sam­le­re i går til­ba­ge med 19,4 mil­li­o­ner kro­ner i bøs­ser­ne.

Selv om re­sul­ta­tet fra gårs­da­gens ind­sam­ling lig­ger et mar­kant styk­ke un­der sid­ste års re­sul­tat, er ge­ne­ral­se­kre­ta­er An­ders La­de­karl glad:

»Jeg er over­va­el­det. Vi har va­e­ret op­pe mod dår­ligt vejr og man­ge ind­sam­lin­ger i den se­ne­ste tid, så jeg er tak­nem­me­lig for dan­sker­nes bi­drag på knap 20 mil­li­o­ner kro­ner,« si­ger han.

Penge fra årets ind­sam­ling skal blandt an­det styr­ke ind­sat­sen i Sy­ri­en og Irak, hvor mil­li­o­ner af men­ne­sker er dre­vet på flugt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.