Kul­tur Gad ik­ke en­gang fa­ke kon­cer­ten

BT - - KULTUR -

JUSTIN BIEBER VIR­KE­DE FRAVAERENDE OG UDKØRT I TELIA PAR­KEN I AF­TES

KON­CERT

TELIA PAR­KEN Justin Bieber ** ****

vok­sen su­per­stjer­ne. ’I’ll Show You’ hand­ler om at vi­se ver­den, at man er men­ne­ske­lig. Sår­bar og fø­lel­ses­fuld. Og så er det ba­re monste­ra­er­ger­ligt, at det blev frem­ført uden no­gen form for in­der­lig­hed. Flas­h­ba­ck til Youtu­be-fa­eno­me­net Det mest ind­føl­te øje­blik ind­traf, da Bieber midt­vejs sat­te sig i en ve­lourso­fa, trak en aku­stisk gu­i­tar frem og sang ’Cold Wa­ter’ (desva­er­re uden Mø) og ’Love Your­self’.

Men selv­om hans stem­me gik klart igen­nem dér, vir­ke­de han fravaerende og udkørt. Som en, der vit­ter­ligt øn­ske­de sig til­ba­ge til det te­e­na­ge­va­e­rel­se, hvor­fra hans in­ter­na­tio­na­le star­dom blev født.

’Ba­by, you should go and love your­self’, syn­ger Bieber på ’Love Your­self’. Jeg har lyst til at si­ge det sam­me til ham: Du har brug for en se­ri­øs pau­se, Justin. Tra­ek stik­ket, tag hjem til Ca­na­da, få ro på og find dig selv. Det an­det er spild af di­ne fans’ penge – og så er det ba­re ik­ke godt nok, at le­ve­re en halv­kvalt ’Sor­ry’ som af­slut­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.