Roy­a­le ’Beliebers’

BT - - KULTUR -

RØD LØ­BER den sto­re ken­der,« lød det fra prins Jo­a­chim.

De to sto­re prin­ser – prins Ni­ko­lai og prins Fe­lix – var iføl­ge de­res far ’nå­et et hak la­en­ge­re’, hvil­ket sand­syn­lig­vis be­tød, at de var så hel­di­ge at mø­de Justin Bieber ba­ck­s­ta­ge. De­res lil­le­bror var ef­ter alt at døm­me ik­ke en na­er så stor ’Be­lie­ber’ som de to sto­re dren­ge på 17 og 14 år.

»Er prins Hen­rik fan af Justin Bieber?«, spurg­te BT ham.

»Jeg har al­drig hørt en sang før,« sva­re­de Prin­sen helt ae­r­ligt til stor mor­skab for al­le de om­kring­s­tå­en­de.

»Der­for skal vi ind og prø­ve det,« til­fø­je­de hans far med et grin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.