NYT FRA Eu­ro­pas liga­er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ju­ven­tus øge­de af­stan­den i top­pen af Se­rie A, da Tor­i­no­klub­ben var på be­søg hos Em­po­li i går. Op­gø­ret end­te med en sik­ker Ju­ven­tus-sejr på 3-0 blandt an­det ef­ter to scor­in­ger af Gon­za­lo Hi­gu­ain, der der­med nå­e­de op på seks tra­ef­fe­re i den­ne sa­e­son ef­ter skif­tet fra Na­po­li.

Sej­ren be­ty­der at Ju­ven­tus kom­mer op på 18 po­int på før­ste­plad­sen i liga­en. Paulo Dy­ba­la åb­ne­de scor­in­gen ef­ter 65 mi­nut­ter, in­den Hi­gu­ain luk­ke­de kam­pen med si­ne to scor­in­ger

Man­che­ster Uni­teds stjer­ner va­de­de i chan­cer i gårs­da­gens hjem­me­kamp i Pre­mi­er Le­ague mod Sto­ke. Men Uni­ted-spil­ler­ne fik ik­ke ud­nyt­tet mu­lig­he­der­ne, og i ste­det blev Sto­ke luk­ket ind i op­gø­ret mod slut­nin­gen og hen­te­de et sja­el­dent po­int på Old Traf­ford med 1-1.

Ef­ter et va­eld af bra­end­te chan­cer fik hjem­me­hol­det el­lers bragt sig for­an i det 69. mi­nut på et mål af Ant­ho­ny Mar­ti­al, der var kom­met på ba­nen ba­re to mi­nut­ter in­den. Man­che­ster Uni­ted pres­se­de her­ef­ter ge­val­digt på for at luk­ke kam­pen, men syv mi­nut­ter før tid ud­lig­ne­de Joe Al­len mod spil og chan­cer. En af­slut­ning fra di­stan­cen blev kun halv­kla­ret af Uni­ted-ke­e­per David de Gea, og i sid­ste en­de end­te ripo­sten hos Joe Al­len, der send­te bol­den i net­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.